ผู้ชำระบัญชี คือ ( Liquidator )

Ratings star rating star rating star rating star rating star rating [ รวม: 1 เฉลี่ย: 5 ] เชิญให้คะแนนบทความนี้

ผู้ชำระบัญชี คือใคร และจำเป็นต้องเป็นเป็นกรรมการ ด้วยหรือเปล่า

  • ผู้ชำระบัญชี ไม่แน่เสมอไปว่าจะต้องเป็นกรรมการ แต่อาจจะเป็นผู้รับมอบอำนาจก็ได้

ผู้ชำระบัญชีจะมีหน้าที่

  • ผู้มีหน้าจดเลิกบริษัท
  • ผู้มีหน้าที่ทำงบการเงิน ณ งวดบัญชที่ที่เลิกกิจการ
  • ผู้มีหน้าที่รวบรวมทรัพย์สินทั้งหมดของกิจการเพื่อจำหน่ายทรัพย์สิน รวมถึงการชำระบัญชีของกิจการ
  • รวมถึงผู้มีหน้าที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทั้งหมดของกิจการด้วย
ผู้ชำระบัญชี คือ ( Liquidator )
บทความแนะนำ