การบันทึกบัญชี ภงด 1 3 53 เมื่อมีการจ่ายเงิน ตัวอย่าง

Ratings star rating star rating star rating star rating star rating [ รวม: 0 เฉลี่ย: 0 ] เชิญให้คะแนนบทความนี้

การบันทึกบัญชี ภงด1 3 53 บันทึกยังไง เมื่อมีการจ่ายเงินบันทึกยังไง

เมื่อมีการชำระเงินต้องบันทึก ดังนี้


เดบิต เจ้าหนี้
            เครดิต เงินสด
            เครดิต ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1,3,53


การบันทึกบัญชี ภงด 1 3 53 เมื่อมีการจ่ายเงิน ตัวอย่าง
บทความแนะนำ