การลงบัญชี จ่ายเงินโบนัส ให้ลูกน้อง

Ratings star rating star rating star rating star rating star rating [ รวม: 0 เฉลี่ย: 0 ] เชิญให้คะแนนบทความนี้

จ่ายเงินโบนัสให้ลูกน้อง โดยคำนวณกำไรจากยอดขาย และผลประกอบการโดยรวมของปี่ที่แล้วจะลง บัญชียังไง

เงินโบนัสถือว่าเป็นผลประโยชน์ของลูกจ้าง ถ้าเจ้านายมีผลประกอบกำไร ก็ควรที่จะมีสิ่งตอบแทนแก่ลูกน้องที่ตั้งใจทำงาน เหนื่อยเพื่อบริษัทมาทั้งปี โดยการบันทึก ดังนี้

 

DR. โบนัสพนักงาน(ค่าใช้จ่าย)

          CR.เงินสด/เงินธนาคาร

 

เงินโบนัสพนักงานค้างจ่าย (Bonus Obligations) การบันทึกบัญชี ณ วันที่ประกาศจ่ายเงินโบนัส

เดบิต เงินโบนัสจ่าย xx

          เครดิต เงินโบนัสค้างจ่าย xx

 

การคำนวณเงินโบนัส มีหลายวิธี ดังนี้

1. คำนวณจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้แต่ก่อนหักโบนัส

2. คำนวณจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และโบนัส

3. คำนวณจากกำไรสุทธิก่อนหักภาษีเงินได้แต่หลังหักโบนัส

4. คำนวณจากกำไรสุทธิก่อนหักภาษีเงินได้และโบนัส


การลงบัญชี จ่ายเงินโบนัส ให้ลูกน้อง
บทความแนะนำ