การบันทึกบัญชี สินค้าสูญหาย จาก คลังสินค้า ตัวอย่าง

Ratings star rating star rating star rating star rating star rating [ รวม: 0 เฉลี่ย: 0 ] เชิญให้คะแนนบทความนี้

สินค้าสูญหายจากคลังสินค้า ต้องทำยังไงบ้าง และบันทึกบัญชีอย่างไร

 

ตอบ: กรณีสินค้าสูญหายจากคลังสินค้า ถ้าสามารถพิสูจน์ว่าสูญหาย เนื่องจากอะไรได้ ต้องแจ้งความ แล้วนำหลักฐานมาแนบ เพื่อเป็นเอกสารประกอบ การบันทึกบัญชี

 

โดย วิธีการบันทึกบัญชี ดังนี้ 

Dr. ขาดทุน(สินค้าสูญหาย) 

         Cr. สินค้า 

 

แต่ ถ้าในกรณีที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ ว่ามีการสูญหาย ต้องออกใบกำกับและต้องยื่นภาษีขาย ซึ่งในทางบัญชีจะถือว่าเป็น สินค้าขาดบัญชี


การบันทึกบัญชี สินค้าสูญหาย จาก คลังสินค้า ตัวอย่าง
บทความแนะนำ